Wiki zostanie wkrótce wyłączone, zachęcamy do zachowania wartościowych treści.

To jest stara wersja strony!


Opiekun salki klubowej

 • Marcin - pokój 13 (4 blok) tel. 609

Regulamin wynajęcia salki klubowej

 1. Wynajęcie sali jest wyrazem akceptacji poniższego regulaminu.
 2. Salkę można wynająć za zgodą opiekuna sali oraz kierownika DS Alfa.
 3. Salę może wynająć wyłącznie mieszkaniec DS „Alfa”.
 4. Osoba wynajmująca może odebrać klucz do sali po pozostawieniu opiekunowi salki karty mieszkańca w zarezerwowanym dniu od godz. 19.00 (po uzgodnieniu z opiekunem godzina może ulec zmianie).
 5. Wynajmujący salę jest zobowiązany do sporządzenia listy gości (max. 25 osób) najpóźniej dzień przed planowanym spotkaniem (imię i nazwisko oraz numer dokumentu osoby goszczącej).
 6. Zaproszonym gościom, nie będącym mieszkańcami DS „Alfa” zabrania się poruszania w trakcie spotkania po terenie całego DS.
 7. Spotkanie odbywające się w sali powinno zakończyć się do godziny 3.00.
 8. W przypadku gdy goście nie opuszczą miejsca spotkania do godziny 3.30 wpłacona kaucja zostaje przeznaczona na zapłatę noclegów dla gości.
 9. W przypadku zachowania stosownej do godziny ciszy spotkanie może ulec przedłużeniu tylko i wyłącznie za zgodą osoby sprawującej w danym dniu dyżur na portierni.
 10. Osoba sprawująca w danym dniu spotkania dyżur na portierni ma prawo wyprosić gości, którzy łamią regulamin DS „Alfa”.
 11. Osoba sprawująca w danym dniu spotkania dyżur na portierni ma prawo zakończyć wcześniej spotkanie na wniosek Rady Mieszkańców oraz mieszkańców DS „Alfa” (zakłócanie ciszy nocnej, niestosowne głośne zachowanie).
 12. Spotkania mogą odbywać się od czwartku do soboty (włącznie).
 13. Bezwzględny zakaz organizowania spotkań branżowych i pracowniczych. Wymagana zgoda dyrekcji MS AGH.
 14. Po zakończonym spotkaniu należy dokładnie posprzątać salę i oddać klucz najpóźniej do godz. 12.00 następnego dnia.
 15. Wynajmujący wpłaca kaucję zwrotną opiekunowi sali w wysokości 100 zł na pokrycie ewentualnych szkód.
 16. Za wszelkie szkody wyrządzone w czasie trwania spotkania odpowiada osoba wynajmująca salę.
 17. W razie powstania szkód przekraczających wysokość kaucji, wynajmujący ma tydzień czasu na uregulowanie zobowiązań.
 18. W przypadku niezastosowania się do w/w punktu będą stosowane sankcje w postaci utraty miejsca w DS.


Aby wynająć salkę klubowej należy:

 1. Zarezerwować z min. dwudniowym wyprzedzeniem salę u opiekuna za okazaniem karty mieszkańca.
 2. Uzyskać zgodę opiekuna sali klubowej (stosowny podpis na podaniu).
 3. Uzyskać zgodę kierownika DS Alfa. (Wymagane uregulowanie płatności za miejsce w DS w danym miesiącu).
 4. Potwierdzić rezerwację wpłacając 100 zł kaucji opiekunowi sali (najpóźniej dzień przed planowanym spotkaniem).
 5. Dostarczyć listę gości wraz z wymaganymi danymi do kierownika DS Alfa (najpóźniej dzień przed planowanym spotkaniem).
 6. Odebrać klucz do sali w zarezerwowanym dniu do godz. 19.00 u opiekuna sali tenisa stołowego.

Podanie o uzyskanie zgody na zorganizowanie spotkania do pobrania: podanie

Wyposażenie dodatkowe

Istnieje możliwość wypożyczenia dodatkowego wyposażenia:

 • Nagłośnienie - Grzegorz pok. 314

Dodatkowe wyposażenia musi być zgłoszone odpowiednio wcześniej. Aby wypożyczyć, musisz zostawić pod zastaw kartę mieszkańca. Wyposażenie jest dostępne tylko do salki imprezowej w dniu rezerwacji, i musi zostać zwrócone najpóźniej kolejnego dnia najpóźniej do godziny 12. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada osoba wypożyczająca.

Zalogowany jako: 3.238.51.211 (3.238.51.211)
akademiki/alfa/pomieszczenia/sala_klubowa.1513447037.txt.gz · ostatnio zmienione: 2017/12/16 18:57 przez 192.168.241.211
CC0 1.0 Universal
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0