Wiki zostanie wkrótce wyłączone, zachęcamy do zachowania wartościowych treści.

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
akademiki:alfa:pomieszczenia:sala_sportowa [2017/11/28 19:01]
149.156.124.21 [Regulamin salki sportowej w Domu Studenckim „Alfa”]
akademiki:alfa:pomieszczenia:sala_sportowa [2020/03/21 01:40]
192.168.243.193
Linia 4: Linia 4:
  
 ===== Opiekunowie salki sportowej w DS "Alfa" ===== ===== Opiekunowie salki sportowej w DS "Alfa" =====
-  * **Artur** - pokój 346a, tel. 325+  * **Adrianna** - pokój 437, tel. 1437
  
 ===== Regulamin salki sportowej w Domu Studenckim „Alfa” ===== ===== Regulamin salki sportowej w Domu Studenckim „Alfa” =====
-     - Korzystający z salki jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem ćwiczeń. Wejście do salki jest równoznaczne z akceptację regulaminu. +        -Korzystający z salki jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem ćwiczeń. Wejście do salki jest równoznaczne z akceptację regulaminu. 
-     **Przed wejściem do obiektu każdy zobowiązany jest do wpisania się na listę**, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. + -Przed wejściem do obiektu każdy zobowiązany jest do wpisania się na listę, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 
-     - Salka sportowa jest otwarta **od poniedziałku do piątku** w godzinach obecności opiekuna w pokoju 346A. Gdy opiekun jest obecny, można korzystać z salki również w soboty i niedziele. Orientacyjne godziny otwarcia: **12:00 - 22:00**+ -Salka sportowa jest otwarta od poniedziałku do niedzieli w godzinach 06:00 - 22:00. 
-     - Z salki sportowej mogą korzystać **wyłącznie** mieszkańcy Domu Studenckiego "Alfa" po zdeponowaniu w pokoju **346A** karty mieszkańca. + -Z salki sportowej mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Domu Studenckiego "Alfa" po dokonaniu rezerwacji na panelu i zdeponowaniu na portierni karty mieszkańca. 
-     - Korzystanie z salki jest możliwe wyłącznie w stroju sportowym oraz w czystym obuwiu sportowym. + -Korzystanie z salki jest możliwe wyłącznie w stroju sportowym oraz w czystym obuwiu sportowym. 
-     - Ćwiczący w salce korzysta z przyrządów i sprzętu na **własną odpowiedzialność**. Sugeruje się wcześniejszą konsultację z instruktorem lub lekarzem. + -Ćwiczący w salce korzysta z przyrządów i sprzętu na własną odpowiedzialność. Sugeruje się wcześniejszą konsultację z instruktorem lub lekarzem. 
-     - Ćwiczący jest zobowiązany do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. + -Ćwiczący jest zobowiązany do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
-     - Podczas ćwiczeń należy **asekurować** partnera wykonującego dane ćwiczenie i w razie potrzeby udzielić mu pomocy. Wykonywanie ćwiczeń bez asekuracji (w szczególności wyciskania leżąc lub siedząc) jest **niedozwolone**+ -Podczas ćwiczeń należy asekurować partnera wykonującego dane ćwiczenie i w razie potrzeby udzielić mu pomocy. Wykonywanie ćwiczeń bez asekuracji (w szczególności wyciskania leżąc lub siedząc) jest niedozwolone. 
-     - Po zakończeniu ćwiczenia należy odłożyć sprzęt na miejsce do tego celu wyznaczone oraz zdjąć obciążenie za sztang, oraz zamknąć okna. Miejsce ćwiczenia należy pozostawić czyste i uporządkowane. Zabrania się zostawiania **pustych butelek** oraz innych śmieci - należy je zabrać ze sobą. Nie wolno opierać nóg na ścianach i lustrach. **Za stan salki odpowiada ostatnia osoba oddająca klucz**. Nieporządek należy zgłaszać **przed** rozpoczęciem ćwiczeń. + -Po zakończeniu ćwiczenia należy odłożyć sprzęt na miejsce do tego celu wyznaczone oraz zdjąć obciążenie za sztang, oraz zamknąć okna. Miejsce ćwiczenia należy pozostawić czyste i uporządkowane. Zabrania się zostawiania pustych butelek oraz innych śmieci - należy je zabrać ze sobą. Nie wolno opierać nóg na ścianach i lustrach. Za stan salki odpowiada ostatnia osoba oddająca klucz. Nieporządek należy zgłaszać przed rozpoczęciem ćwiczeń na panelu
-     - Każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z salki sportowej należy sprawdzić znajdujące się w niej urządzenia. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać **przed** rozpoczęciem ćwiczeń. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na niesprawnym sprzęcie. + -Każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z salki sportowej należy sprawdzić znajdujące się w niej urządzenia. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać przed rozpoczęciem ćwiczeń. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na niesprawnym sprzęcie. 
-     - Ćwiczący odpowiedzialny jest za stan techniczny sprzętu znajdującego się w salce. + -Ćwiczący odpowiedzialny jest za stan techniczny sprzętu znajdującego się w salce. 
-     - Zabrania się korzystania z salki osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. + -Zabrania się korzystania z salki osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
-     - Zabrania się kładzenia rąk na linkach wyciągów i innych ruchomych elementach urządzeń oraz podkładania dłoni pod talerze sztangi. Należy za każdym razem sprawdzić czy talerze na gryfie są jednakowo nałożone i umocowane (zabezpieczone) po obydwu stronach oraz upewnić się, czy mechanizm ustalający wysokość obciążenia na maszynach treningowych jest zabezpieczony. + -Zabrania się kładzenia rąk na linkach wyciągów i innych ruchomych elementach urządzeń oraz podkładania dłoni pod talerze sztangi. Należy za każdym razem sprawdzić czy talerze na gryfie są jednakowo nałożone i umocowane (zabezpieczone) po obydwu stronach oraz upewnić się, czy mechanizm ustalający wysokość obciążenia na maszynach treningowych jest zabezpieczony. 
-     - Niezastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z salki sportowej, a w przypadku zniszczeń - także odpowiedzialność finansową. + -Niedozwolone jest rezerwowanie więcej niż jednego slota „Ćwiczącego” w danym terminie. 
-     - Nieprawidłowe wykonywanie ćwiczeń może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu. + -Niezastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z salki sportowej, a w przypadku zniszczeń - także odpowiedzialność finansową. 
-     - Uwagi i skargi dotyczące funkcjonowania salki sportowej są przyjmowane w pokoju 135A oraz 347B.+ -Nieprawidłowe wykonywanie ćwiczeń może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu. 
 +        -Niewykorzystanie zarezerwowanego obiektu karane jest banem 
 + -Uwagi i skargi dotyczące funkcjonowania salki sportowej są przyjmowane w pokoju 34. 
 + -Użytkownicy salki zachęcani są do dołączenia do grupy „SIŁOWNIA DS. ALFA” na FB
  
  
-{{ :akademiki:alfa:pomieszczenia:silownia.jpg?600 |}} + 
-{{ :akademiki:alfa:pomieszczenia:silownia_2.jpg?600 |}}+{{:akademiki:alfa:pomieszczenia:silownia.jpg?400 |}} 
 +{{:akademiki:alfa:pomieszczenia:silownia_2.jpg?400 |}}
  
Zalogowany jako: 34.204.185.54 (34.204.185.54)
akademiki/alfa/pomieszczenia/sala_sportowa.txt · ostatnio zmienione: 2020/03/21 01:40 przez 192.168.243.193
CC0 1.0 Universal
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0