Wiki zostanie wkrótce wyłączone, zachęcamy do zachowania wartościowych treści.

To jest stara wersja strony!


Salka sportowa

Opiekunowie salki sportowej w DS "Alfa"

 • Zbigniew - pokój 34, tel. 325

Regulamin salki sportowej w Domu Studenckim „Alfa”

 1. Korzystający z salki jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem ćwiczeń. Wejście do salki jest równoznaczne z akceptację regulaminu.
 2. Przed wejściem do obiektu każdy zobowiązany jest do wpisania się na listę, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Salka sportowa jest otwarta od poniedziałku do niedzieli w godzinach 06:00 - 22:00.
 4. Z salki sportowej mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Domu Studenckiego "Alfa" po dokonaniu rezerwacji na panelu i zdeponowaniu na portierni karty mieszkańca.
 5. Korzystanie z salki jest możliwe wyłącznie w stroju sportowym oraz w czystym obuwiu sportowym.
 6. Ćwiczący w salce korzysta z przyrządów i sprzętu na własną odpowiedzialność. Sugeruje się wcześniejszą konsultację z instruktorem lub lekarzem.
 7. Ćwiczący jest zobowiązany do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 8. Podczas ćwiczeń należy asekurować partnera wykonującego dane ćwiczenie i w razie potrzeby udzielić mu pomocy. Wykonywanie ćwiczeń bez asekuracji (w szczególności wyciskania leżąc lub siedząc) jest niedozwolone.
 9. Po zakończeniu ćwiczenia należy odłożyć sprzęt na miejsce do tego celu wyznaczone oraz zdjąć obciążenie za sztang, oraz zamknąć okna. Miejsce ćwiczenia należy pozostawić czyste i uporządkowane. Zabrania się zostawiania pustych butelek oraz innych śmieci - należy je zabrać ze sobą. Nie wolno opierać nóg na ścianach i lustrach. Za stan salki odpowiada ostatnia osoba oddająca klucz. Nieporządek należy zgłaszać przed rozpoczęciem ćwiczeń na panelu.
 10. Każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z salki sportowej należy sprawdzić znajdujące się w niej urządzenia. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać przed rozpoczęciem ćwiczeń. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na niesprawnym sprzęcie.
 11. Ćwiczący odpowiedzialny jest za stan techniczny sprzętu znajdującego się w salce.
 12. Zabrania się korzystania z salki osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 13. Zabrania się kładzenia rąk na linkach wyciągów i innych ruchomych elementach urządzeń oraz podkładania dłoni pod talerze sztangi. Należy za każdym razem sprawdzić czy talerze na gryfie są jednakowo nałożone i umocowane (zabezpieczone) po obydwu stronach oraz upewnić się, czy mechanizm ustalający wysokość obciążenia na maszynach treningowych jest zabezpieczony.
 14. Niedozwolone jest rezerwowanie więcej niż jednego slota „Ćwiczącego” w danym terminie.
 15. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z salki sportowej, a w przypadku zniszczeń - także odpowiedzialność finansową.
 16. Nieprawidłowe wykonywanie ćwiczeń może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu.
 17. Uwagi i skargi dotyczące funkcjonowania salki sportowej są przyjmowane w pokoju 34.
 18. Użytkownicy salki zachęcani są do dołączenia do grupy „SIŁOWNIA DS. ALFA” na FB

Zalogowany jako: 3.227.235.183 (3.227.235.183)
akademiki/alfa/pomieszczenia/sala_sportowa.1540818987.txt.gz · ostatnio zmienione: 2018/10/29 14:16 przez 192.168.243.83
CC0 1.0 Universal
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0