Wiki zostanie wkrótce wyłączone, zachęcamy do zachowania wartościowych treści.

Ścianka wspinaczkowa

Opiekunem ścianki wspinaczkowej jest

 • Damian, pokój 153 tel: 1153

Regulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej DS "Alfa":

 1. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wspinania jest zapoznanie się z regulaminem ścianki wspinaczkowej.
 2. Ścianka wspinaczkowa jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach obecności opiekuna w pokoju 14A. Gdy opiekun jest obecny można korzystać ze ścianki również w soboty i niedziele. Orientacyjne godziny otwarcia: 12:00 - 22:00.
 3. Ze ścianki mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Domu Studenckiego "Alfa" po uprzednim zdeponowaniu w pokoju 14A karty mieszkańca, oraz członkowie Sekcji Akademickiej Klubu Wysokogórskiego AGH po zdeponowaniu karty członkowskiej.
 4. Wspinamy się na własną odpowiedzialność.
 5. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie ścianki.
 6. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ścianki.
 7. Miejsce ćwiczenia należy pozostawić czyste. Zabrania się zostawiania pustych butelek oraz innych większych śmieci - należy je zabrać ze sobą.
 8. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłaszać w pokoju 14A.
 9. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania ze ścianki, a w przypadku zniszczeń - także odpowiedzialność finansową.
 10. Niewykorzystanie zarezerwowanego obiektu karane jest banem
 11. Uwagi i skargi dotyczące funkcjonowania ścianki są przyjmowane w pokoju 14A.

Zalogowany jako: 3.238.98.214 (3.238.98.214)
akademiki/alfa/pomieszczenia/sala_wspinaczkowa.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/13 14:36 przez 192.168.241.84
CC0 1.0 Universal
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0