Wiki zostanie wkrótce wyłączone, zachęcamy do zachowania wartościowych treści.

DS16 Itaka

Czteropiętrowy akademik przy ulicy Tokarskiego. Oddany po kapitalnym remoncie w 2008 r. Brak składów, pojedyncze pokoje dwuosobowe (29 na piętro 1-4, na parterze mniej) z łazienką (umywalka, prysznic, sedes, lustro). W pokoju aneks kuchenny z lodówką. Na każdym piętrze jeden pokój 3-osobowy. W kuchniach po 4 kuchenki elektryczne na piętro.
Z okien dobry widok na Basen AGH. Akademik zamieszkany głównie przez studentów wydziału EAIiIB oraz IEiT.

Adres

Ul. Tokarskiego 8
30-065 Kraków
Tel. (012) 617 37 16, 637 49 20, 637 49 60

Kierownik Zespołu DS,,B" (DS-15, DS-16, DS-17)

mgr Ewa Herma Telefon: 12 617 37 35 e-mail: herma@agh.edu.pl

Rada mieszkańców

Skład rady mieszkańców dostępny jest w panelu użytkownika.

Udogodnienia

W akademiku funkcjonuje pralnia (5 pralek), rezerwowana przez panel. Na jednego mieszkańca przypada nie więcej niż 2 pralki tygodniowo. Można tam również suszyć pranie na specjalnie do tego przeznaczonych suszarkach. Istnieje możliwość zarezerwowania suszarki bębnowej.

Mopy i wiadra do wypożyczenia w pokoju 218, 304 i 411, a także na portierni. (Kartka na tablicy przy portierni) Odkurzacze są 4 - na pierwszym (pokój 118), drugim (pokój 203), trzecim (pokój 304) i czwartym (pokój 407 nieaktualne) piętrze. (Kartka na tablicy przy portierni)

Na portierni można wypożyczyć żelazka i deski do prasowania po uprzednim zostawieniu karty mieszkańca.

Lektorium (pokój nauki) znajduje się na parterze. Klucz do lektorium jest do pobrania u opiekuna lektorium (odpowiedni pokój). W lektorium należy zachować ciszę!

Wymiana pościeli odbywa się średnio co 3 tygodnie w magazynie na końcu korytarza na parterze (od strony DS-15 Maraton).

W piwnicy akademika jest dość dobrze wyposażona sala do ćwiczeń fizycznych. Zapisy w panelu użytkownika. Opiekun: Karol Kabała pokój 127.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI DO ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH DS. – 16 „Itaka” :
1.Osoby korzystające z Sali do ćwiczeń fizycznych zobowiązane są do przestrzegania regulaminu Sali a także kulturalnego zachowywania się.
2.W pomieszczeniach Sali przeznaczonej do ćwiczeń mogą przebywać tylko osoby ćwiczące.
3.Po wejściu do Sali obowiązkiem ćwiczących jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprawdzenie kompletności sprzętu.
4.Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste, zmienione obuwie.
5.W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić opiekuna Sali (pok. 2 lub poprzez system rezerwacji), w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
6.Obowiązkowa jest asekuracja podczas ćwiczenia – wyciskanie leżąc.
7.Po zakończeniu prób należy uprzątnąć stanowisko.
8.Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
9.Zmiany obciążenia dokonuje wyłącznie ćwiczący na danym stanowisku.
10.Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.
11.Pomiędzy seriami należy stosować odpoczynek około 1 – 2 minut.
12.Opiekun Sali ma prawo usunąć osoby nieprzestrzegające regulaminu.
13.Osoba raz usunięta z Sali nie ma prawa wstępu do niej.
14.Za wszelkie szkody powstałe na terenie Sali do ćwiczeń z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.
15.Niezastosowanie się do postanowień w/w regulaminu spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z Sali ćwiczeń.
16.Rada Mieszkańców nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowych.

Akademik posiada własną rowerownię.

Wspólne oglądanie meczy ułatwia dość duży telewizor w salce przy wejściu. Skorzystać można z niego po uprzednim pozostawieniu karty mieszkańca na portierni (wydawany jest wtedy pilot).

Rada mieszkańców zatroszczyła się o to aby ds-16 posiadał własny sprzęt sportowy. Skorzystać można z niego po pozostawieniu karty mieszkańca u osoby odpowiedzialnej za wypożyczanie.

Wypożyczać mogą tylko mieszkańcy DS-16!!!

Regulamin wypożyczania gier planszowych:

1.Gry wypożyczane są tylko mieszkańcom DS-16 ”Itaka” pod zastaw karty mieszkańca.
2.Na jedną kartę mieszkańca można wypożyczyć jedną grę w danym czasie.
3.Przed wypożyczeniem każdy jest zobowiązany sprawdzić stan gry i liczebność elementów oraz podpisać się pod wypożyczaną grą tym samym akceptując regulamin oraz biorąc odpowiedzialność za jej stan.
4.Gry wypożyczane są maksymalnie na okres 1 doby.
5.Gry można wypożyczać od 9:00 – 22:00.
6.Za uszkodzenie gier bądź zgubienie elementów wypożyczający zostanie wpisany na tzw. „czarną listę”, co skutkować będzie brakiem możliwości wypożyczenia jakiejkolwiek gry w przyszłości.

Można wypożyczać łóżka polowe. Najpierw jednak należy zapoznać się z poniższym regulaminem:
1. Łóżka wypożyczane są tylko mieszkańcom DS-16 ”Itaka” pod zastaw karty mieszkańca.
2. Pierwszeństwo do wypożyczania łóżek mają mieszkańcy goszczący członków rodziny (zwłaszcza rodziców, dziadków).
3. W przypadku większego zainteresowania wypożyczeniem łóżka obowiązuje zasada pierwszeństwa, czyli „kto pierwszy ten lepszy”
4. Przed wypożyczeniem każdy jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny łóżka oraz podpisać się pod wypożyczanym łóżkiem tym samym akceptując regulamin oraz biorąc odpowiedzialność za jego stan.
5. Łóżko wypożyczane jest na okres 1 doby, okres ten można przedłużać.
6. Łóżko można wypożyczać od 9:00 – 22:00.
7. Za uszkodzenie łóżka wypożyczający zostanie wpisany na tzw. „czarną listę”, co skutkować będzie brakiem możliwości wypożyczenia łóżka w przyszłości.

Można wypożyczać piekarnik elektryczny. Najpierw jednak należy zapoznać się z poniższym regulaminem:
1. Rozpoczęcie użytkowania oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na jego przestrzeganie.
2. Wypożyczyć piekarnik można u opiekuna od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 22 na czas 2h lub więcej tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem.
3. Z piekarnika mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Domu Studenckiego „Itaka” po wcześniejszym zapisaniu się oraz zdeponowaniu u opiekuna karty mieszkańca.
4. Każdorazowo przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić stan techniczny piekarnika oraz komplet oprzyrządowania. Wszelkie uszkodzenia i braki należy zgłaszać przed rozpoczęciem użytkowania.
5. Osoba odbierająca piekarnik jest odpowiedzialna za stan piekarnika oraz jego wyposażenie.
6. Zabrania się korzystania z piekarnika osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
7. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania z piekarnika, a w przypadku zniszczeń - ponoszą odpowiedzialność finansową.
8. Zastrzega się zmianę regulaminu bez uprzedzenia. Zaleca się więc okresowe czytanie regulaminu celem zaznajomienia się z dokonanymi zmianami.

Zalogowany jako: 18.232.187.177 (18.232.187.177)
akademiki/ds16.txt · ostatnio zmienione: 2021/04/06 18:22 przez 149.156.124.20
CC0 1.0 Universal
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0